Afgrøder

Brdr. Kjeldahl dyrker mange forskellige afgrøder og af disse også forskellige sorter.
Kartofler og løg er vores primære grøntsager og udgør ca. 75% af den samlede grøntsagsproduktion, som bruges til salg. Vi producerer ca. 250 ha kartofler og 125 ha løg årligt.

Foruden løg og kartofler dyrker vi også rødkål, selleri, asparges og hokkaidogræskar inden for kategorien grøntsager.

Når hovedafgrøderne nævnt ovenfor er høstet, etableres der hurtigst muligt en efterafgrøde. Dette gøres for at opretholde den rigtige CO-pulje i jorden. Efterafgrøder gør det muligt for jorden at optage tilbageværende nærigstoffer, samt at de blomstrende efterafgrøder også udgør føde og skjul for vildtlevende dyr.

Som efterafgrøder anvender Brdr. Kjeldahl olieræddike, honningurt, havre, stauderug, kløver og lupiner.

Udover grøntsager dyrker vi hos Brdr. Kjeldahl, også:

  • Vinterhvede                                
  • Spinatfrø                  
  • Vinterraps                 
  • Persillefrø
  • Høslæt                      
  • Kinakålfrø
  • Elefantgræs                                
  • Rødbedefrø
  • Afgræsningsgræs       
  • Vildtarealer

Blandt disse afgrøder er vinterhvede vores største afgrøde, og vi producerer ca. 1000 tons årligt. Vores græsarealer er primært naturarealer og vandbeskyttelsesområder, der omfatter ca. 115 ha. På disse arealer laves hø, som bliver brugt til vinterfoder. I sommerhalvåret afgræsses arealerne af Limousinekvæg.

Sidst, men ikke mindst, råder vi hos Brdr. Kjeldahl også over ca. 15 hektar vildtarealer, der ligger spredt ud blandt vores grøntsagsarealer. Disse arealer giver vildtlevende dyr rig mulighed for at finde både føde og skjul. På vores områder, findes der agerhøns, farsaner, harer, rådyr, dådyr og over 35 forskellige ynglende fuglearter.