Kloakarbejde

Vi udfører autoriseret kloakarbejde, hvor vi tilbyder en totalservice baseret på den mest moderne teknologi, avanceret udstyr og højt kvalificerede medarbejdere.
Vi gennemgår tegninger, udfører TV-inspektion, strømpeforer eller graver op, lægger rør, bortskaffer evt. overskudsjord, opfylder og retablerer.

Vores entreprenørafdeling har vundet mange licitationer for Samsø kommune, hvor vi bl.a. har udført kloakering i hele Nordby og udstykning af Bakken/Toften i Tranebjerg. Vi har de seneste år lavet mange nedsivningsanlæg i det åbne land, hvor der ikke er tilslutning til det offentlige kloaknet.


Vi står klar til at hjælpe dig, og dine kloakopgaver vil være i gode hænder hos Brdr. Kjeldahl Entreprenør.