Naturpleje

Pleje af skov, etablering og vedligeholdelse af stisystemer og pleje af fortidsminder er bl.a. nogle af de emner, vi arbejder med. Hertil kommer også udgravning og vedligeholdelse af vandresoire og tudsehuller.

Naturpleje er noget, der tager tid og kræver god planlægning. Holdbare løsninger giver de bedste resultater.

Vi kan hjælpe med planlægning af projekter og udførelse med moderne metoder og maskiner. Vi har mange års erfaring med gennemførsel af såvel små som store naturplejeprojekter, og alle medarbejdere har et højt fagligt niveau, som er opnået gennem praktisk erfaring og løbende efteruddannelse.

 

Vi løser mange forskellige typer af opgaver:

  • Anlæg og pasning af grønne områder                             
  • Rensning af vandløb og vandhuller
  • Vedligeholdelse af vandhuller og vandresoire     
  • Anlæg af veje og pladser
  • Udgravninger og planeringer af enhver art                        
  • Rydning af træer og uønsket vegetation
  • Træpleje og beskæring                                 
  • Slåning og knusning med specialmaskine

 

Se mere på www.skovognatur.dk/