Kystsikring

Vi udfører kystsikring i samarbejde med offentlige og private bygherrer. Bl.a. har vi stået for sikringen af Ålebækkens udløb i Ballen Havn med Samsø Kommune som bygherre.