Løg

Brdr. Kjeldahl leverer løg til de danske forbruger 52 uger om året. Ca. 15% af de løg, som dyrkes i Danmark, kommer fra Samsø.

I vores bestræbelser på at producere løg af høj kvalitet har vi udarbejdet et produktionskoncept, som bygger på mange års erfaringer med produktion af løg. Vi dyrker, pakker og leverer selv vores kvalitetsløg til vores kunder.

Arealerne, som anvendes til dyrkning af løg, er alle veldrænede og næringsrige og kan kunstvandes. Det muliggør en stabil vækst gennem hele dyrkningssæsonen. Resultatet af dette er et løg med en tyk skal, som har været nemme at pille af.

Da der er dyrket løg på Samsø i mange årtier, har vi en rigtig god viden inden for dette felt. Det betyder, at vi kan planlægge en dyrkning, som giver et sikkert udbytte. Alle opgaver, der vedrører jordbehandling, såning, gødning, ukrudtsbekæmpelse og vanding, indgår i en nøje registrering, som danner base for dokumentation af løgenes vækst.

Løg opbevares bedst tørt og køligt.