Dræning

Vi udfører alle former for dræning.

Reparationer af eksisterende dræn.

Spuling af dræn.

Dræning af mark, med gravemaskine eller laserstyret drænplov med gruskasse.

 

Dertil kommer salg af materialer til dræning.
Alle opmålinger af eksisterende/nye dræn udføres med GPS.